علم و تکنولوژی http://bvd1.mihanblog.com 2018-07-18T01:50:24+01:00 text/html 2015-02-28T12:24:56+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری کریم خانی http://bvd1.mihanblog.com/post/46 <font size="4" face="courier new, courier, monospace"><b>سلام کریم جون روی لینک زیر کلیک کن</b></font><div><br></div><div><a href="http://www.mediafire.com/download/j3r06dnyjifx3yc/Hotspot+Shield-4.06.rar#" target="" title="محرمانه">http://www.mediafire.com/download/j3r06dnyjifx3yc/Hotspot+Shield-4.06.rar</a></div> text/html 2013-08-23T13:31:04+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری آموزش فصل 5 فیزیک 2 http://bvd1.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.7upload.ir/uploads/d5915_images_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دوستان شما می توانید با دانلود فایل زیر فصل 5 فیزیک دوم دبیرستان رو به طور</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;نیمه کامل با زبانی رسا و قابل فهم یاد بگیرید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فواید این آموزش :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3">1. دارای تمام فرمول</font><font size="4"> های فصل 5</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>2. آموزش مفاهیم و تعاریف مختلف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>3. و ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);">جهت مشاهده فابل زیر را دانلود نمائید</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.7upload.ir/uploads/t78357___5__2.zip" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: center;"><img border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" src="http://axgig.com/images/37690341195960219188.jpg" width="86" height="64" style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; width: 60px; height: 43px;"><span style="font-size: large;">= &nbsp;</span><font color="#3333ff" style="font-size: large;">bvd1.mihanblog.com</font></div> text/html 2013-08-23T13:11:19+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری پدافند غیر عامل و انواع آن http://bvd1.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.7upload.ir/uploads/t063533_images.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">پدافند غیر عامل</span>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>احتمالا تا حالا &nbsp;پدافند عامل به گوشتون خورده خب بیشتر تو کتاب آمادگی مورد برسی قرار داده</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;می شه</b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;امروز براتون فایلی تهیه کردیم که پدافند عامل و انواع آن و حتی تاریخچه پیدایش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;آن را کامل توضیح داده&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فواید این فایل :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>1. &nbsp;به عنوان تحقیق مورد استفاده دانش آموزان می تواند قرارگیرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>2. &nbsp;به عنوان اطلاعات عمومی می تواند مورد استفاده قرار گیرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>3. &nbsp;در سمینار ها و مکان های مرتبط با پدافند عامل می تواند مورد استفاده قرار گیرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>4. &nbsp;و ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="background-color: rgb(255, 255, 51);">برای مشاهده مطالب لطفا فایل زیر را دانلود نمائید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.7upload.ir/uploads/i964504____.zip" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" src="http://axgig.com/images/37690341195960219188.jpg" width="86" height="64" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; width: 60px; height: 43px;">= &nbsp;<font color="#3333ff">bvd1.mihanblog.com</font></font></div> text/html 2013-08-09T13:15:44+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بالا از HILLARY DUFF http://bvd1.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>مشخصات تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 15px; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 70, 88); text-shadow: rgb(162, 200, 210) 1px 1px 2px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 20px;">HILLARY DUFF</h1></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فوق العاده (1080P)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ابعاد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">1920</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">x</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">&nbsp;1</a>200</b></font><font size="3"><span style="font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 32px;">&nbsp;</span></font><span style="font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start;"><font face="Segoe UI, Arial">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>حجم تقریبی :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بعضی از تصاویر دارای حجم بالای 3mb می باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>زمان ثبت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کاملا جدید مربوط به سال 2013 و 2012</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>تعداد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>5 عدد تصویر عالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.7upload.ir/uploads/s42043_HILLARY_DUFF.zip" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: center;"><img border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" src="http://axgig.com/images/37690341195960219188.jpg" width="86" height="64" style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; width: 60px; height: 43px;"><span style="font-size: large;">= &nbsp;</span><font color="#3333ff" style="font-size: large;">bvd1.mihanblog.com</font></div> text/html 2013-08-09T13:07:01+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بالا از AMBER HEARD http://bvd1.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>مشخصات تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 15px; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 70, 88); text-shadow: rgb(162, 200, 210) 1px 1px 2px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 20px;">AMBER HEARD</h1></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بسیار بسیار بالا (HD)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ابعاد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#336666"><b><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">1920</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">x</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">&nbsp;1080</a></b></font><font size="3"><span style="font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 32px;">&nbsp;</span></font><span style="font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start;"><font face="Segoe UI, Arial">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>حجم تقریبی :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بعضی از تصاویر دارای حجم بالای 2mb می باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>زمان ثبت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کاملا جدید مربوط به سال 2013 و 2012</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>تعداد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>4 عدد تصویر عالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.7upload.ir/uploads/o930395_amber_heard.zip" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: center;"><img border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" src="http://axgig.com/images/37690341195960219188.jpg" width="86" height="64" style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; width: 60px; height: 43px;"><span style="font-size: large;">= &nbsp;</span><font color="#3333ff" style="font-size: large;">bvd1.mihanblog.com</font></div> text/html 2013-07-20T13:55:20+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری یافتن سریالهای جدید نرم افزارهای امنیتی Eset با استفاده از Eset Reliable Serial http://bvd1.mihanblog.com/post/40 <div style="WIDTH: 266px" id="attachment_960" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"></p></div> <p></p><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.click-soft.org/download/eset-reliable-serial"><font size="2"><img class="size-full wp-image-960 " title="ers" alt="Eset Reliable Serial 2.0" src="http://www.click-soft.org/wp-content/uploads/ers.jpg" width="256" height="256"></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>آنتی ویروسهای شرکت Nod32) Eset) یکی از پرطرفدارترین نرم افزارهای امنیتی در ایران است.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;وجود حجم کم برنامه و آپدیتهای آن،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;انجام عملیات در پس زمینه و عدم ایجاد مزاحمتهای یکسره برای کاربر و کاربری آسان آن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;موجب شده است که بسیاری از کاربران به سمت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;این نرم افزار سوق پیدا کنند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در صورتی که شما لایسنس برنامه را خریداری کرده اید (از نسخه ی قانونی استفاده می کنید) با هیچ </b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مشکلی مواجه نخواهید شد. اما اگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;نسخه ای که از آن استفاده می کنید غیر قانونی است سریال برنامه به صورت مستمر از&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>کار خواهد افتاد و شما باید به دنبال سریالهای</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;جدیدی در اینترنت باشید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>متاسفانه انجام این کار چندان ساده نیست. وجود سایتهای مسدود شده در نتایج جستجو، سایتهای</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;آلوده و مواجهه با فیلترینگ انجام این کار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;را اندکی پیچیده و وقتگیر می کند.</b></font></div><p></p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>Eset Reliable Serial نرم افزاری ساده و در عین حال بسیار مفید است که قادر است سریالهای جدید</b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;برنامه را در کمتر از 1 ثانیه</b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;در اختیار شما قرار دهد.</b></font></p><p> </p><p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>برای دانلود نرم افزار و کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید</b></font></p> text/html 2013-07-16T15:11:06+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بالا از JENNIFER LOPEZ http://bvd1.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>مشخصات تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 15px; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 70, 88); text-shadow: rgb(162, 200, 210) 1px 1px 2px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 20px;">JENNIFER LOPEZ</h1></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بسیار بسیار بالا (HD)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ابعاد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#336666"><b><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">1920</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">x</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/d7d951c769287258edd8db4d91f5f978d320cfab7ed93915e9de621eaf0e5090ff479d57a3d0883db0d8b8c3015b8a89d1ac4a0318de990e478dfb8e6b0e16960" title="1920 x 1080" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">&nbsp;1080</a></b></font></span><font size="3"><span style="font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 32px;">&nbsp;</span></font><span style="font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start;"><font face="Segoe UI, Arial">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>حجم تقریبی :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بعضی از تصاویر دارای حجم بالای 2mb می باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>زمان ثبت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کاملا جدید مربوط به سال 2013 و 2012</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>تعداد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>5 عدد تصویر عالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uplod.ir/p3lopzpxex4k/www.soheilbagheri.tk.zip.htm" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div> text/html 2013-07-16T15:09:49+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری آپلود فایل تا 500mb http://bvd1.mihanblog.com/post/37 <p align="center"><font size="5" face="courier new,courier,monospace"><strong>باسلام</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شما می توانید توسط وبسایت ما</strong><strong>&nbsp;تمام فایل ها ، تصاویر ، آهنگ و ... خود را در مکانی امن</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;آپلود کنید.</strong></font></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">آپلود در این سایت کاملا رایگان می باشد.</font></strong></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#000000" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>تمامی فایل ها به صورت نامحدود و ماندگاری دائمی در سرور&nbsp;این سایت&nbsp;نگهداری می شود.</strong></font></span></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">حداکثر حجم مجاز برای آپلود 500 مگابایت می باشد که مقداری از نیاز شما را برطرف می کند.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">پسوند های مجاز عبارت اند از :</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"><font color="#3333ff">JPEG</font>-<font color="#009900">JPG</font>-<font color="#3333ff">GIf</font>-<font color="#009900">PNG</font>-<font color="#3333ff">ICO</font>-<font color="#009900">BMP</font>-<font color="#3333ff">PSD</font>-<font color="#009900">PDF</font>-<font color="#3333ff">SWF</font>-<font color="#009900">ZIP</font>-<font color="#3333ff">RAR</font>-<font color="#009900">FLA</font>-<font color="#3333ff">PPT</font>-<font color="#009900">CSS</font>-<font color="#3333ff">3GP</font>-<font color="#009900">MP4</font></font></strong></p><p align="center"><font size="2">&nbsp;.<strong><font color="#3333ff">WMV</font>-<font color="#009900">WMA</font>-<font color="#3333ff">MP3</font>-<font color="#009900">OGG</font>-<font color="#3333ff">MPEG</font>-<font color="#009900">MKV</font>-<font color="#3333ff">MPG</font>-<font color="#009900">SRT</font>-<font color="#3333ff">SUB</font>-<font color="#009900">RMBV</font>&nbsp;<font color="#cc0000">and</font>&nbsp;<font color="#3333ff">DIVX</font></strong>&nbsp;-<strong><font color="#009900">AVI</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#ff6600" size="5" face="Arial"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;</font></strong><a href="http://uplod.ir/" target="_blank" title="آپلود"><font color="#ff6600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>شروع آپلود</b></font></a><strong><font color="#ff6600" size="5" face="Arial">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font></strong></p> text/html 2013-07-16T14:58:22+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری آپلود فایل تا 800mb http://bvd1.mihanblog.com/post/36 <p align="center"><font size="5" face="courier new,courier,monospace"><strong>باسلام</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>شما می توانید توسط وبسایت</strong>&nbsp;</font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">ما</font></b><strong style="font-size: medium;">&nbsp;تمام فایل ها ، تصاویر ، آهنگ و ... خود را در مکانی امن</strong></font></p><p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;آپلود کنید.</strong></font></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">آپلود در این سایت کاملا رایگان می باشد.</font></strong></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#000000" size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>تمامی فایل ها به صورت نامحدود و ماندگاری دائمی در سرور&nbsp;این سایت&nbsp;نگهداری می شود.</strong></font></span></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">حداکثر حجم مجاز برای آپلود 800 مگابایت می باشد که مقداری از نیاز شما را برطرف می کند.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3" face="Arial">پسوند های مجاز عبارت اند از :</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"><font color="#3333ff">JPEG</font>-<font color="#009900">JPG</font>-<font color="#3333ff">GIf</font>-<font color="#009900">PNG</font>-<font color="#3333ff">ICO</font>-<font color="#009900">BMP</font>-<font color="#3333ff">PSD</font>-<font color="#009900">PDF</font>-<font color="#3333ff">SWF</font>-<font color="#009900">ZIP</font>-<font color="#3333ff">RAR</font>-<font color="#009900">FLA</font>-<font color="#3333ff">PPT</font>-<font color="#009900">CSS</font>-<font color="#3333ff">3GP</font>-<font color="#009900">MP4</font></font></strong></p><p align="center"><font size="2">&nbsp;.<strong><font color="#3333ff">WMV</font>-<font color="#009900">WMA</font>-<font color="#3333ff">MP3</font>-<font color="#009900">OGG</font>-<font color="#3333ff">MPEG</font>-<font color="#009900">MKV</font>-<font color="#3333ff">MPG</font>-<font color="#009900">SRT</font>-<font color="#3333ff">SUB</font>-<font color="#009900">RMBV</font>&nbsp;<font color="#cc0000">and</font>&nbsp;<font color="#3333ff">DIVX</font></strong>&nbsp;-<strong><font color="#009900">AVI</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#ff6600" size="5" face="Arial"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;</font></strong><a href="http://www.uploadkon.ir/" target="_blank" title="آپلود"><font color="#ff6600" size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>شروع آپلود</b></font></a><strong><font color="#ff6600" size="5" face="Arial">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font></strong></p> text/html 2013-07-15T17:12:20+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بسیار بالا از بازی محبوب ASSASSIN'S CREED http://bvd1.mihanblog.com/post/35 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>مشخصات تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 15px; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 70, 88); text-shadow: rgb(162, 200, 210) 1px 1px 2px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 20px;">ASSASSIN'S CREED</h1></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بسیار بسیار بالا (HD)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ابعاد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3940deb5affa07d9687a144521a08564d43225ad43fc66991fc84fa39323c07a7d36e409a27af711bea4407cb1e7d17340" title="2880 x 1800" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">2880</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3940deb5affa07d9687a144521a08564d43225ad43fc66991fc84fa39323c07a7d36e409a27af711bea4407cb1e7d17340" title="2880 x 1800" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">x</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3940deb5affa07d9687a144521a08564d43225ad43fc66991fc84fa39323c07a7d36e409a27af711bea4407cb1e7d17340" title="2880 x 1800" style="margin-left: 10px; line-height: 32px;">&nbsp;1800</a></b></font><span style="font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font><span style="font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Segoe UI, Arial">&nbsp;</font><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">( قابل نمایش بر روی پرده سینما)</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>حجم تقریبی :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بعضی از تصاویر دارای حجم بالای 4mb می باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>زمان ثبت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کاملا جدید مربوط به سال 2013 و 2012</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>تعداد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>5 عدد تصویر عالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uploadkon.ir/?file=MERCEDES%20BENZ.zip" target="" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div> text/html 2013-07-15T16:19:01+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بالا از مرد عنکبوتی (SPIDER MAN) http://bvd1.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>مشخصات تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; font-size: 15px; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: none; color: rgb(0, 70, 88); text-shadow: rgb(162, 200, 210) 1px 1px 2px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; font-family: 'Segoe UI', Arial; line-height: 20px;">SPIDER MAN</h1></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کیفیت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بسیار بسیار بالا (HD)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ابعاد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3c74ea909d3b279998e974947201e427b452b49e839f861d0afd6936e2b6054bad17810de32f217340" title="2560 x 1600" style="color: rgb(0, 0, 0); margin-left: 10px; line-height: 32px; text-align: start;">2560</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3c74ea909d3b279998e974947201e427b452b49e839f861d0afd6936e2b6054bad17810de32f217340" title="2560 x 1600" style="color: rgb(0, 0, 0); margin-left: 10px; line-height: 32px;">x</a><a target="_blank" href="http://216.218.254.10/index.php/1010110A/2ac6232d436f8500e5249765058e2668a43b3fb1ac63905f28a3a94f80d3c74ea909d3b279998e974947201e427b452b49e839f861d0afd6936e2b6054bad17810de32f217340" title="2560 x 1600" style="color: rgb(0, 0, 0); margin-left: 10px; line-height: 32px; text-align: start;">&nbsp;1600</a></b></font><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>حجم تقریبی :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بعضی از تصاویر دارای حجم بالای 3mb می باشند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>زمان ثبت تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کاملا جدید مربوط به سال 2012</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>تعداد تصاویر :</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>5 عدد تصویر عالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(67, 67, 67); font-family: 'Segoe UI', Arial; font-size: 12px; line-height: 32px; text-align: start; background-color: rgb(245, 245, 245);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uploadkon.ir/?file=www.soheilbagheri.tk.zip" target="_blank" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div> text/html 2013-07-13T15:34:44+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری تصاویری با کیفیت بسیار بالا از ماشین benz http://bvd1.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3">اگر به دنبال تصاویر بسیار بسیار با کیفیت از موضوعات مختلف هستید</font><font size="4">&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به خوب منبعی مراجعه کردید&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>زیرا از این به بعد این وب سایت قراره تصاویر بسیار با کیفیت رو در اختیار شما عزیزان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>قرار بده تا لذت ببرید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font color="#009900">مشخصات تصاویر</font> :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="line-height: 28px;">2009 Mercedes Benz E 63 AMG</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span style="line-height: 28px;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>2010 Mercedes Benz E Class 4Matic 2</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>2010 Mercedes Benz F800 Style Concep</b></font></span><span style="line-height: 28px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>t</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px; text-align: start;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>و ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 28px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 28px;"><b><font color="#009900">کیفیت تصاویر</font> : بسیار بسیار بالا ( HD )</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 28px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 28px;"><b><font color="#009900">ابعاد تصاویر</font> : 1200 * 1920</b></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>جهت مشاهده تصاویر فایل زیر را دانلود کنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uploadkon.ir/?file=MERCEDES BENZ.zip" target="" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2013-07-13T15:21:29+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری patch tune up 2013 http://bvd1.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://p30up.ir/images/pu7bs2x271m949y57s.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp; مشخصات</font>&nbsp;:&nbsp;<font color="#ff0000">patch&nbsp;tune up 2013</font></font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: start;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><br></font></font></strong></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</b>&nbsp;</font><img border="0" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" src="http://axgig.com/images/37690341195960219188.jpg" width="86" height="64" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: -webkit-right; width: 60px; height: 43px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;= </font><font color="#009900"><font size="4">&nbsp;</font><font size="3"><b>فایل زیر را دانلود کنید ( نحوه فعال سازی داخل فابل دانلود شده می باشد)</b></font></font></span></div><div style="text-align: start;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span><a href="http://p30up.ir/images/gnjlu12nab3cn0y5qinn.zip" target="" title="دانلود"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://uploadtak.com/images/h7288_.jpg" width="48" height="79" style="width: 52px; height: 50px;"></a></div><div style="text-align: start;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></div> text/html 2012-09-05T10:40:56+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری ترفند ریاضی http://bvd1.mihanblog.com/post/27 <P align=center><FONT size=5 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>باسلام</STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif>دوستان امروز قصد داریم یه حقه ریاضی که خیلی هم جالب است را به شما معرفی کنیم.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial><FONT color=#3333ff>فرمول حقه</FONT> : X&nbsp;- اعدادی که شما می گویید&nbsp;+ X</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial><FONT color=#3333ff>حقه</FONT> : </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>1. عددی را در نظر بگیرید</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>2. سپس آن&nbsp;عدد را&nbsp;به اضافه 5 و منهای 2 کنید ( <FONT size=2>به اضافه و منهای هر عددی می شود</FONT>)</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>3. حالا عدد اولی که در ذهنتان گرفته بودید از این عدد کم کنید تا جواب شود 3</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial><FONT color=#3333ff>مثال</FONT> : من عدد 6 را در نظر می گیرم و به اضافه 5 می کنم که می شود 11 و منهای 2 می کنم که می</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>شود 9 سپس عدد اولی را که در مغز خود در نظر گرفته بودم از این عدد به دست آمده کم می کنم</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>که می شود 2</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>یعنی این که شما فقط عدد هایی که خود گفته اید را در نظر می گیرید و حاصل این اعداد را بدست </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face=Arial>خواهید آورد.</FONT></STRONG></P> text/html 2012-09-03T21:06:19+01:00 bvd1.mihanblog.com سهیل باقری رژیم غذایی بد http://bvd1.mihanblog.com/post/26 <P align=center><STRONG><FONT color=#ff6600 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>رژیم غذایی بد <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff9966" color=#000000>:</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>یک رژیم غذایی بد می تواند بیش از هر چیز به بدن شما صدمه بزند و پیر تر شدن </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>شما&nbsp;را تسریع نماید و هیچ چیز در زندگی به اندازه یک غذای بد این چنین به بدن ما</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>&nbsp;خسارت&nbsp;وارد نمی آورد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>بنابراین می توانیم غذای بد را دشمن شماره یک جوانی خود بدانیم.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>انجمن سرطان آمریکا و انستیتوی ملی سرطان می گویند که به طور مسلم بیش از 33</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>تا 35 درصد از سرطان ها از مصرف غذا های بد ایجاد می شود.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>و این دو انجمن متفق القول عقیده دارند که غذای بد به غذایی گفته می شود که دارای</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG>&nbsp;چربی زیاد و فیبر کم باشد.&nbsp;</STRONG></FONT></P> <P align=center><A href="http://parsskin.com/" target=_blank><IMG border=0 src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/22.gif" width=400 height=49></A></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG><FONT color=#cc33cc size=5>منبع</FONT>&nbsp;:&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color=#000000>دکتر طهمورث فروزین</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=4 face=Arial><STRONG><FONT color=#000000><FONT color=#cc33cc size=5>منتشر کننده</FONT> : <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff">نویسندگان وبلاگ bvd1</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></STRONG></FONT></P>